Gezonde darmen, gezonde hersenen?

blog-probiotica-onderzoekVeel mensen beschouwen de hersenen als het orgaan dat verantwoordelijk is voor hun geestelijke gezondheid. Maar de darmen zouden wel eens een belangrijker rol kunnen spelen dan we denken, zo blijkt uit verschillende onderzoeken.

De verbinding tussen je hersenen en je darmen

Er zijn steeds meer studies die de verbinding tussen het darmstelsel en het brein bestuderen. Diverse laboratorium onderzoeken op lichaamscellen, van zowel mensen als van dieren, wijzen uit uit dat problemen met het maag-darmstelsel van directe invloed kunnen zijn op psychisch welzijn, met piekeren, angsten en depressies als gevolg. Kun je een depressie behandelen door de darmflora gezonder te maken? Probiotica tegen piekeren?

Gezonde darmen, gezonde hersenen?

Probiotica (goede bacteriën) kunnen worden ingezet om de van nature voorkomende bacterieflora in het lichaam te verbeteren. Er is veel bewijs dat probiotica goed is voor de gezondheid van je darmen. Maar wetenschappers beginnen in te zien dat deze bacteriën wellicht een grote rol kunnen spelen bij iemand’s totale gezondheid. De vraag of probiotica kunnen worden ingezet om diverse psychische klachten, zoals piekeren, stress, depressie en angststoornissen, te behandelen, houdt onderzoekers bezig.

Onderzoek: minder piekeren door probiotica

Zoals we in een eerder blog al meldden is er recent een onderzoek uitgevoerd door het Leiden Institute for Brain and Cognition van de Universiteit Leiden en door de Universiteit van Amsterdam dat concludeert dat probiotica wel degelijk positieve invloed hebben op iemand’s stemming.

Nederlands onderzoek met probiotische supplement

De wetenschappers onderzochten 40 gezonde volwassenen zonder psychische problemen. De helft van hen kreeg vier weken lang iedere avond een probiotisch supplement. Het supplement dat in deze studie werd gebruikt heet Ecologic Barrier, een combinatie van acht verschillende typen bacteriën. De andere helft van de deelnemers kregen een placebo, maar dacht dat ze probiotica kregen. Zowel aan het begin als aan het eind van het onderzoek werd met een test voor de gevoeligheid voor depressie gemeten in hoeverre de deelnemers in staat waren om een verdrietige stemming te overwinnen.

Minder verdrietig, minder piekeren

Vergeleken met de groep die de placebo ontving, toonden de deelnemers die het probiotica supplement kregen een significant lagere cognitieve reactiviteit op een verdrietige stemming. Met andere woorden, zij waren veel beter in staat een verdrietige stemming te overwinnen, piekerden minder en hadden minder agressieve gedachten.

Depressie behandelen met probiotica

Deze resultaten zijn het eerste bewijs dat probiotica kunnen helpen om negatieve gedachten geassocieerd met een verdrietige stemming te verminderen. Daarmee zouden probiotica mogelijk geschikt kunnen zijn ter behandeling van depressies en andere psychische klachten die gepaard gaan met negatieve gedachten en veel piekeren. Wetenschappers waarschuwen ook dat niet alle probiotica dit effect hebben. Verder onderzoek is nodig om meer bewijs te verzamelen en te bepalen wat de optimale samenstelling is van een werkzaam probiotisch supplement.

Advies

Laat je goed informeren over het gebruik van probiotica. Doe dit alleen als je een goede fysieke gezondheid hebt. Er bestaan enkele studies waarbij kanker patiënten slecht op probiotica gereageerd hebben.